top of page
Marble Surface

Структура та органи управлiння закладом освiти

Система управління Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №71 відповідає ст. 24 Закону України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 та Статуту закладу (затверджено наказом управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради 20.08.2017 № 326ум).

Управління Криворізькою спеціалізованою школою І-ІІІ ступенів №71 в межах повноважень, визначених законами та установчими документами закладу, здійснюють:

1) засновник: Засновником Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №71 є Криворізька міська рада, заклад підпорядкований департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради

Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування Закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів;

2) керівник закладу освіти: в.о директора Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №71 –Ткаченко Наталія Олексіївна. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу. Повноваження та відповідальність керівника закладу освіти визначається законом та установчими документами закладу освіти;

3) постійно діючий дорадчий колегіальний орган управління закладу освіти: педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом і Статутом закладу освіти. Керівник закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом;

4) колегіальний орган громадського самоврядування: Рада школи.

Вищим органом громадського самоврядування Закладу освіти є загальні збори коллективу (конференція), що скликаються не менше одного разу на рік. У період між загальними зборами діє рада Закладу. Очолює раду закладу освіти голова, який обирається із складу ради;

5) органи самоврядування здобувачів освіти: учнівське самоврядування;

6) інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

Безымянный.png
matt-artz-Fu2v5drnMBA-unsplash copy.jpg
bottom of page